bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 1 verš 10

O kterémžto spasení bedlivě přemyšlovali a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, jenž se vám státi měla, prorokovali,