bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 1 verš 14

Jakožto synové poslušní, nepřirovnávajíce se prvním neznámosti vaší žádostem.