bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 1 verš 15

Ale jakž ten, kterýž vás povolal, Svatý jest, i vy svatí ve všem obcování vašem, buďte;