bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 1 verš 16

Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já Svatý jsem.