bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 1 verš 20

Předzvěděného zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás,