bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 1 verš 23

Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, totiž skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.