bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 1 verš 25

Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.