bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 2 verš 16

Buďtež jako svobodní, však ne jako zastření majíce své zlosti svobodu, ale jakožto služebníci Boží.