bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 2 verš 19

Neb toť jest milé, jestliže kdo pro svědomí Boží snáší zámutky, trpě bez viny.