bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 2 verš 22

Kterýž hříchu neučinil, aniž jest lest nalezena v ústech jeho.