bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 2 verš 8

Totiž těm, jenž se urážejí na slovu, nepovolní jsouce, k čemuž i odloženi jsou.