bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 3 verš 10

Nebo kdož chce milovati život, a viděti dny dobré, zkrocujž jazyk svůj od zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti.