bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 3 verš 14

Ale kdybyste pak i trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste. Strachu pak jejich nebojte se, ani se kormuťte,