bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 3 verš 17

Lépeť jest zajisté, abyste dobře činíce, líbilo-li by se tak vůli Boží, trpěli, nežli zle činíce.