bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 3 verš 2

Spatřujíce v bázni svaté vaše obcování.