bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 3 verš 22

Kterýž všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci.