bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 3 verš 3

Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení jich zlatem, anebo v odívání plášťů,