bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 3 verš 8

A tak sumou, všickni buďte jednomyslní, jedni druhých bíd čitelní, bratrstva milovníci, milosrdní, dobrotiví,