bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 10

Jeden každý jakž vzal od Boha dar, tak vespolek tím sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné milosti Boží.