bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 15

Žádný pak z vás netrp jako vražedlník, aneb zloděj, neb zločinec, anebo všetečný.