bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 16

Jestliže pak kdo trpí jako křesťan, nestyď se za to, ale oslavujž Boha v té částce.