bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 19

A protož i ti, kteříž trpí podle vůle Boží, jakožto věrnému Stvořiteli ať poroučejí duše své, dobře činíce.