bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 2

K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po všecken čas, což ho ještě zůstává.