bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 4

A protož když se k nim nepřipojujete v takovém jejich vydávání se v rozpustilosti, zdá se jim to cosi nového býti, a rouhají se tomu.