bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 5

Tiť vydadí počet tomu, kterýž hotov jest souditi živé i mrtvé.