bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 7

Všemuť se pak přibližuje konec.