bible
bible

První epištola S. Petra kapitola 4 verš 9

Buďte vespolek přívětiví k hostem, bez reptání.