bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 1

Starší Gáiovi milému, kteréhož já miluji v pravdě.