bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 11

Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha.