bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 12

Demetriovi svědectví vydáno jest ode všech, i od samé pravdy; ano i my svědectví o něm vydáváme, a víte, že svědectví naše pravé jest.