bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 13

Mnohoť jsem měl psáti, ale nechci psáti černidlem a pérem.