bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 3

Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří a svědectví vydávali o tvé upřímnosti, vypravujíce, kterak ty v upřímnosti chodíš.