bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 4

Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.