bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 5

Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš bratřím a hostem,