bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 6

Kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto vyprovodíš-li, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš.