bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 7

Neboť jsou pro jméno jeho vyšli, a nic nevzali od pohanů.