bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 8

Mámeť tedy my takové přijímati, abychom byli pomocníci pravdy.