bible
bible

Třetí epištola S. Jana kapitola 1 verš 9

Psal jsem sboru vašemu, ale Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost mezi nimi, nepřijímá nás.