bible
bible

Kniha Soudců kapitola 1 verš 13

Tedy dobyl ho Otoniel, syn Cenezův, bratra Kálefova mladšího, i dal jemu Axu dceru svou za manželku.