bible
bible

Kniha Soudců kapitola 1 verš 8

Nebo byli vybojovali synové Juda Jeruzalém, a vzavše jej, zbili obyvatele jeho ostrostí meče a město vypálili.