bible
bible

Kniha Soudců kapitola 10 verš 13

A vy opustili jste mne a sloužili jste bohům cizím, protož nevysvobodím vás více.