bible
bible

Kniha Soudců kapitola 10 verš 14

Jděte a volejte k bohům, kteréž jste sobě zvolili; oni nechť vás vysvobodí v čas ssoužení vašeho.