bible
bible

Kniha Soudců kapitola 10 verš 16

Protož vyvrhše bohy cizí z prostředku svého, sloužili Hospodinu, a zželelo se duši jeho nad trápením Izraele.