bible
bible

Kniha Soudců kapitola 10 verš 2

I soudil Izraele za třimecítma let, a umřev, pochován jest v Samir.