bible
bible

Kniha Soudců kapitola 10 verš 5

I umřel Jair, a pochován jest v Kamon.