bible
bible

Kniha Soudců kapitola 10 verš 7

Protož roznítila se prchlivost Hospodinova na Izraele, a vydal je v ruku Filistinských a v ruku Ammonitských,