bible
bible

Kniha Soudců kapitola 13 verš 12

I řekl Manue: Nechť se nyní stane slovo tvé, ale jaká péče o to dítě a správa při něm býti má?