bible
bible

Kniha Soudců kapitola 13 verš 15

Tedy řekl Manue andělu Hospodinovu: Medle, nechť tě pozdržíme, a připravímeť kozlíka.