bible
bible

Kniha Soudců kapitola 13 verš 2

Byl pak muž jeden z Zaraha, z čeledi Dan, jménem Manue, jehož manželka byla neplodná a nerodila.