bible
bible

Kniha Soudců kapitola 13 verš 22

I řekl Manue manželce své: Jistě my zemřeme, nebo jsme Boha viděli.